O nás

Centrum správnej pomoci

centrum1 x

 

 

My občania Slovenskej republiky rozhodnutí zmeniť Slovensko v prospech každého občana Slovenskej republiky pre naplnenie dôstojného života občanov združili sme sa na jar 2016.

Iniciatíva občanov z celého Slovenska vznikla živelne na pomoc jeden druhému bez nároku na odmenu prostredníctvom vyššej moci, internetu, sociálnych sietí a neuveriteľných náhod našla cestu a východisko z krízovej situácie, ktorú zavinili len tí, ktorí riadia štát a sú nečinní.

Prečo?
So zreteľom na Obete slovenských vlád za uplynulých 25 rokov.

So zreteľom na situáciu kedy štát nerieši vymožiteľnosť práva i keď verejní činitelia roky o nej rozprávajú v médiach a na pôde parlamentu sa nechávajú počuť aká neúnosná situácia je pre nevymožiteľnosť práva, pre nesprávne hospodárenie s majetkom občanov, pre vysokú daňovú a poplatkovú povinnosť, pre súdne spory trvajúce dlhé roky na Slovensku a aký dopad má na občanov.

So zreteľom na prosby, žiadosti a výzvy diskriminovaných a kriminalizovaných občanov, ktorí sa obracajú na prezidenta, verejnú ochrankyňu práv, na poslancov NR SR, na vládu a na úradníkov verejnej moci a často krát nenachádzajú pomoc a oporu vo svojich zvolených zástupcoch, pretože dostávajú od nich odpovede, že buď nie sú príslušní na prejednanie ich žiadostí alebo sťažností, alebo pre prieťahy v konaniach.

So zreteľom na jediné slovíčko „môže“ v Ústave Slovenskej republiky a v zákonoch, ktoré spôsobuje podklad na svojvoľné rozhodovanie verejne činných osôb verejnej a štátnej správy a tak je i podkladom pre vytváranie korupcie.

So zreteľom na dávku v hmotnej núdzi vo výške 61,60 EUR

So zreteľom na výšku životného minima vo výške 198,09 EUR

So zreteľom na minimálnu mesačnú mzdu vo výške 405 EUR

So zreteľom na minimálnu hodinovú mzdu vo výške 2,32 EUR

So zreteľom na prídavok na dieťa vo výške 23,52 EUR

So zreteľom na hranicu rizika chudoby čo predstavuje na mesiac sumu 341 EUR

So zreteľom na zdravotnú starostlivosť viazanú na povinné mesačné poistné 60,06 EUR

So zreteľom na výšku minimálneho starobného dôchodku vo výške 269 EUR

So zreteľom na výšku priemerného invalidného dôchodku vo výške 264,36 EUR

So zreteľom na výšku priemerného čiastočného invalidného dôchodku vo výške 193,45 EUR

So zreteľom na absenciu Práva na bývanie v právnom poriadku Slovenskej republiky

So zreteľom na prebiehajúcich 3.500.000 exekúcií

So zreteľom na nekalé praktiky a nekalé podmienky v zmluvách dodávateľov

So zreteľom na porušovanie práv spotrebiteľov

So zreteľom na petície občanov, ktorých požiadavky sú ignorované verejnými činiteľmi

So zreteľom na tragické prípady kedy občania čiastočne, alebo úplne stratili celoživotné úspory a stali sa ľuďmi bez domova

So zreteľom na postihnutých občanov, ktorí sa stali obeťami finančných podvodov

So zreteľom na exekvovanie dôchodkov, miezd, bežných účtov, hnuteľných vecí a nehnuteľností neberúc ohľad na nekalé podmienky v zmluvách

So zreteľom na úžernícke úroky veriteľov poskytujúcich úvery

So zreteľom na Exekučný poriadok v nesúlade s únijnym právom

So zreteľom na chýbajúci nezávislý kontrolný orgán v Slovenskej republike na ochranu práv a právom chránených záujmov

 

centrum spolu2   centrum spolu3

X

Pin It on Pinterest

X